Hellroter Ara, © by Andre Bärtschi/WWF-Canon
Hellroter Ara
im Artenlexikon
mehr...